BIOBLAS ile SAÇ TİPİNİZE
GÖRE ÇÖZÜMLER

Saç telleri zaman içerisinde maruz kaldığı kimyasal ve fiziksel etkilerden dolayı zayıflar ve yıpranır.  Nem, kuru ve yıpranmış saçlar için en önemli etkendir. Bitkisel yağlar saçta bulunan nemi dengelerken saç tellerinin de direncini arttırır.